Lönnrotin elämäntyön, kansanrunouden ja Kalevalan tutkijat ovat 1800-luvun loppupuoliskolla numeroineet eepoksen luojan runonkeruumatkat. Niitä katsotaan olevan kaikkiaan yhdeksän ja niiden lisäksi vielä kaksi kielentutkimusmatkaa. Luetteloinnin olisi voinut tehdä toisinkin, mutta koska se on vakiintunut tieteellisissä julkaisuissa, ei ole enää syytä puuttua siihen. Numeroinnin ulkopuolisista matkoistahan voi kertoa muuten.

Kuten jo aiemmin on kerrottu, osa Lönnrotin "numeronkin saaneista" runonkeruumatkoista oli samalla virkamatkoja, joiden ohessa hän pistäytyi rajan takana Vienan Karjalassa. Kaikki virkamatkat eivät tuollaista statusta saaneet, vaikka niihinkin liittyi runonkeruuta. Syynä on voinut olla se, etteivät tutkijat ole saaneet matkoja luetteloidessaan niistä tietoa riittävästi tai ollenkaan. Lönnrotin kirjallinen jäämistöhän on niin kiehtovan laaja ja pirstoutuneena niin moniin osakokonaisuuksiin, että hän työllistää vielä monia tutkijapolvia.