Vanhat tutkijat ovat olleet epäjohdonmukaisia Lönnrotin 9. matkan kirjaamisessa. Kaksi eri matkaa on taas kirjattu yhdeksi; tällä kertaa siitä syystä, että ensimmäinen niistä "epäilemättä osaksi oli tavallinen virkamatka, niin ettemme ole sitä varsinaiseksi runonkeruumatkaksi lukeneet. " (A.R.Niemi). Vastaavanlaisia osittain tavallisia virkamatkojahan olivat myös mm. neljäs ja kuudes matka. Sitä paitsi Kaukosen mukaan saalis "tältä virkamatkalta" pelkästään Akonlahdesta oli 23 runoa ja 350 säettä, kun "virallisen" eli virkavapauden turvin tehdyn matkan vastaavat luvut eivät olleet sen suuremmat kuin 80 ja 800.

Virkamatkan jälkeen lokakuun 11. päivänä Lönnrot on kirjoittanut tohtori Rabbelle.

"Virallisen" matkan alkuvaiheesta on säilynyt matkakertomus.