Tekijät ja tukijat

© JUMINKEKO

ISBN 978-952-5385-53-3
Juminkeon julkaisuja nro 84

TEKIJÄT:

Käsikirjoitus: Markku Nieminen
Toteutus: Pirkko Mähönen ja Jussi Immonen
Kuvat: Ellei muuta mainintaa ole, niin kuvat ovat Markku Niemisen, paitsi palveluyritysten ja -laitosten verkkosivuja varten tarjoamat valokuvat, joiden käytöstä ne itse ovat vastuussa.
Kantelepiirrokset: Vilma Metteri
Maisema Vuokatilta -maalaus: Akseli Gallen-Kallela
Kivipiirros Lönnrotista: J. Knutssonin kivipiirros

TUKIJAT:

Suomen Kulttuurirahasto

UM:n lähialueyhteistyö / Kulttuurimatkailuelinkeinon vahvistaminen Vienan Karjalassa -hanke

Karelia ENPI CBC
PoCoBus - The Possibilities of Cooperation, Business and Trade across the Border between enterprises