Nurkkakuva
Taustaa
Tavoitteet
Saavutukset
Elvytys kuvin
Ajankohtaista

Haku Apua
- Etusivu Taustaa Runokylät Elvytys Kulttuurimatkailu Kartta
- - - - - - -


Elvytystoiminnan tavoitteet

 
Vienan runokylät -projektin tavoitteena oleva vienankarjalaisen kulttuurin säilyttäminen ja tukeminen tarkoittaa käytännössä:
 1. Karjalan kielen säilymisen turvaamista perustamalla kansankielisiä lastentarhoja ja kouluja, lisäämällä kansankielisten radio- ja tv-ohjelmien sekä julkaisujen tuotantoa ja tukemalla murteiden käyttöä kotikielenä.
 2. Rakennusperinteen säilyttämistä turvaamalla tai palauttamalla kylien perinteiset kulttuurimaisemat, restauroimalla vanhoja rakennuksia sekä rakentamalla uusia perinteenmukaisia taloja.
 3. Katkeamattomana jatkuneen käsityöperinteen vaalimista.
 4. Muistomerkkien pystyttämistä ja museoiden perustamista.
 5. Vanhan juhlaperinteen, praasniekkojen, elvyttämistä.
 6. Välillä autioituneiden, mutta elvytettyjen kylien elinehtojen turvaamista sähköistämällä ne sekä kunnostamalla maanteitä.
 7. Alkuperäisluonnon säilyttämistä kylien ympärillä.


Hankkeen toteuttamisen keinoina ovat:

 1. Kylien kanta-asukkaiden ja heidän jälkeläistensä paluumuuton ja maanviljelyedellytysten tukeminen.
 2. Käsityöperinteen hyödyntäminen.
 3. Kansainvälisen kulttuurimatkailun järjestäminen runokylien alueelle.
 4. Tuen hakeminen Karjalan, Venäjän ja Suomen viranomaisilta sekä kansainvälisiltä yhteisöiltä.