William Hall


1.1.1977.
Väittelyt "Remontista" jatkuvat
Eilen musiikkiteatterin ensi-illassa Dettshujev kertoi minulle, että aluekomitean ensimmäinen sihteeri Senjkin on jo kaksi päivää ollut teatteriasioiden kimpussa.
Ennen sitä Anatoli Shtykov, nykyään puolueen aluekomitean propagandaosaston johtaja, oli kerännyt yhteen ministeri Kolmovskin, Venäläisen teatterin johtajan Zvezdinin, pääohjaajan Pahomovin ja minut pohtimaan sitä, kuka oli sanonut "A:n" Roshtshinin Remontti -näytelmän jutussa.
Ennen istuntoa Shtykov kuiskasi vihaisesti, että pitäähän olla järkeä päässä, kun ottaa sellaisen näytelmän ohjelmistoon, jossa on 2-3 "pohjaa", siis peitettyä sanomaa. Keskustelu teatterin tilanteesta jatkui propagandasihteerin Kiurun huoneessa.
Ja seuraavana päivänä Kolmovskin työhuoneessa oli molempien leirien edustajia. Kolmovski jostain syystä ei kutsunut minua sellaiseen keskusteluun ja minä olin mielissäni...
Ivan Senjkin keskusteli henkilökohtaisesti Pahomovin, Belonushtkinin ja Sitkon kanssa... Pilipenko kertoi, että heidän leirissä on entisiä sotaveteraaneja. Molemmat osapuolet uhkaavat kirjoittaa Pravda-lehteen ja käydä puolueen KK:ssa.
"Jos päätös ei ole sellainen, mitä minä odottelen, en silloin usko koko neuvostovaltaan”, sanoi näyttelijä Konsantin Pilipenko, “ja painun lämmittäjäksi.” Joku lisäsi siihen, että 26 ihmistä kirjoittaa eroanomuksen, jos Pahomov erotetaan.
Siinä oli kyse tietenkin Zvezdininkin mielipiteestä siitä, ettei hän ole ennen nähnyt yhtä suurta demagogia kuin Pahomov. Pahomovilla oli omia vaatimuksia näyttelijöiden kutsumisessa teatteriin, jotka eivät miellyttäneet suurpäistä Zvezdinia.

Uuden vuoden otimme vastaan kolmestaan Oskarovnan, siis äitini, kanssa. Pojat olivat tyttöjensä luona.

3.1.
Kommunistipuolueen Karjalan aluekomitean johtokunnan istunto alkoi 15.30. Puheet pitivät: Musiikki- ja Venäläisen draamateatterin toiminnanjohtaja S. P. Zvezdin, aluekomitean kulttuuriosaston johtaja Boris Dettshujev, Petroskoin puolueen kaupunginkomitean ensimmäinen sihteeri A. Prokujev, aluekomitean sihteerit M. Kiuru, V. Tshupij ja Viktor Posnov, Ministerineuvoston puheenjohtaja A. Kotshetov, Korkeimman neuvoston puhemiehistön puheenjohtaja Pavel Prokkonen, aluekomitean ensimmäinen sihteeri Ivan Iljitsh Senjkin ja kulttuuriministeri Lev Kolmovski.

Ensimmäisenä puheenvuorona oli teattereiden johtajan Sergei Zvezdinin tilinteko, sillä päiväjärjestykseen oli merkitty: “Musiikki- ja Venäläisen draamateatterin toiminta”.
Sergei Petrovitsh kertoi puheessaan seuraavaa: “On menossa teatterin 22. näytäntökausi. (Kyse on yhdistyneestä teatterista. Venäläinen draamateatteri oli aloittanut toimintansa jo v.1907.) Ohjelmiston ja teattereiden toiminnan ohjelankana ovat puoluekantaisuus ja kansanomaisuus. Ymmärrämme, ettei taide ole vain huvia varten, vaan se on myös hengen- ja sydämenruokaa. Suunnannäyttäjänä ovat puolueemme vaatimukset. Monet draama- ja musiikkiteattereiden esitykset ovat korkeasti arvostettuja. Kulttuuriministeriön kiertävä punalippu on teatterillamme.
Vuoden aikana draamateatterin voimin on palveltu 320–360 tuhatta henkeä ja 22 vuoden aikana teatterissamme on käynyt 8 miljoonaa katsojaa. (Siis Musiikkiteatteri mukaan lukien.)
Katsomon täyttymisaste on 82–86%, kun se on Venäjällä keskimäärin vain 72 %.
Meillä on kunniapäällikkyyssopimuksia, valmistaudumme Petroskoin kulttuuripäivien viettoon tasavallan piireissä. (Niihin osallistuvat muuten kaikki taidelaitokset ja liitot. 2-3 kilpailevaa piiriä järjesti sellaisia päiviä Petroskoissa. Niihin osallistuivat paikalliset amatööritaiteilijat ja -näyttelijät. Ja sitten vuorotellen piirit ottivat vastaan pääkaupungin taiteilijoita. W.H. 9.4.99)
Työmme perusteena on vaativaisuus. Tunnustamme kuitenkin, ettei kollektiivissa tällä hetkellä tehdä riittävästi kasvatustyötä. Kaikki näyttelijät eivät saa rooleja. Nuori pääohjaaja käyttäytyi epäobjektiivisesti roolien jakamisessa. Syntyi riitoja, rettelöitä ja sekasotkua – siis epätoverillisia suhteita. Ja nyt olosuhteet luovalle työlle puuttuvat tyystin.
Teatterin johto ymmärtää, ettei aina ole viety loppuun annettuja tehtäviä. Ammattiliiton paikalliskomitea ja puoluejärjestön johtokunta sekä nuorisoliiton komitea eivät osanneet parantaa työtään.
Mutta on olemassa objektiivisiakin vaikeuksia:
Vaarallinen tilanne on baletin harjoitushuoneen kanssa. Se sijaitsee katsomon välikaton päällä ja jokapäiväiset parinkymmenen tanssijan harjoitukset vaarantavat rakennusta.
Vaikeammaksi tekee elämämme valtioavun supistuminen 80 tuhannella ruplalla.
Kolmen teatterin sijaitseminen saman katon alla ja yhdellä näyttämöllä synnyttää ylivoimasta jännitettä.
Ratkaisua vaatii näyttelijöiden ja työntekijöiden asunto-ongelma.
Puuttuu hyviä teknisiä työntekijöitä.
Henkilökunnan luovantyön osittainen muuttaminen on tarpeen. Nyt luovantyön henkilökuntaa puuttuu noin 40 henkeä.
Ongelmana on teatterin kytkeminen kaukolämpöverkostoon.”

Karjalan Korkeimman neuvoston puhemiehistön puhemiehen Pavel Prokkosen kysymykset: ”Kuinka palvelette piirien asukkaita? Miten valmistaudutte Vallankumouksen 60-vuotisjuhlaan?”

Leninskaja pravda -lehden päätoimittajan kysymys: “Kuinka ovat asiat tällä hetkellä näyttelijäkunnan luovantyön kuormituksen kanssa? Siitä riippuu henkilökunnan vointi.” Vastaus: “Huonosti!”

Ministerineuvoston puheenjohtaja A. Kotshetov: “Miksi sitä sitten ei hoideta?”

Aluekomitean sihteeri Tshupij: “Teatteristudiossanne tyttöjä oli enemmistö. Oliko niin suuri tarve?”

Ensimmäinen sihteeri Ivan Senjkin: “Nostakaapas itse esirippua ristiriitojen päältä. Miksi annoitte niitten kasvaa? Kuka on syyllinen?”

Zvezdin: “Pahomovin oli ehdottanut taiteelliseksi johtajaksi Venäjän Kulttuuriministeriö. Hänen ensimmäiset esityksensä olivatkin hyviä. Mutta sitten ilmenikin, että 18 näyttelijää oli ollut koko ajan työttömänä. Pahomov oli kerännyt ryhmän näyttelijöitä, jotka saivat rooleja, muut – ei.”

– Kuka olisi voinut ratkaista ongelman?
– Ministeriö.
– Meidänkö?
– Kyllä. Ja he olivat antaneet sen ongelman ratkaistavaksi meille ja me emme pärjänneet.
– Kuka oli ehdottanut Remontti-näytelmää?
– Pahomov. Olen minäkin syyllinen, koska en katsonut asiaa riittävän perusteellisesti, lisäsi Zvezdin.

Aluekomitean kulttuuriosaston johtaja Boris Dettshujev: “Musiikki ja Venäläinen draama -teatterit epäilemättä suorittavat määrättyä työtä. Lopputulos on näyttänyt kuitenkin sarjan heikkouksia.
Ohjelmiston laatiminen! Toissa vuonna 7 näytelmästä, jotka oli hyväksytty, oli asetettu vain yksi. Ei ole perspektiivistä ohjelmistosuunnitelmaa. Ohjelmistoon oli pujahtanut ideologisesti ja taiteellisesti heikkoja näytelmiä.
Monta järjestys- ja luovatyövirhettä oli tehnyt Zvezdin. Sovetskaja kultura -lehden artikkelin ilmestymisen jälkeen johtaja syrjäytti kokonaan yhteiskunnalliset järjestöt teatterin työongelmien ratkaisemisesta. Toveri Zvezdin voi ja hänen täytyy johtaa kollektiivia”, puhui Boris Dettshujev, “mutta taiteellisen neuvoston toiminnan on oltava tehokkaampaa. Musiikkiteatterin henkilökunnan avoin kokous teki huomautuksia taiteelliselle johtajalle Utikejeville ja orkesterin johtajalle Ballolle siitä, että heidän on oltava kriittisempiä omia saavutuksia kohtaan.”
“Vielä huonommin ovat asiat draamateatterissa”, jatkoi Dettshujev. “Toveri Pahomov suhtautui hyvin yksipuolisesti roolien jakeluun. Toki vikapistoja tapahtui teatterin puoluejärjestölläkin. Sen päätöksistä puuttuu konkreettisuus, jäsenten kesken ei ole yhtenäisyyttä. Belonutshkin varasihteerinä kuitenkin osallistuu kollektiivin yhteenottoihin ja sihteerillä, toveri Hotjanovilla, on syrjästäkatsojan asenne.
Ministeriö on vähentänyt vaatimuksia teatterille, ja erikoisesti toveri Hall. Ei luovantyöntekijöiden seminaarikaan ole riittävän tehokas. Tilanteen normalisoimiseksi olisi käännyttävä Venäjän Kulttuuriministeriön puoleen ja saatava lupa uudelle näyttelijäkunnan täydentämiskokeelle. Karjalan Kulttuuriministeriön on laadittava suunnitelma Vallankumouksen 60-vuotisjuhlalle omistetuista tapahtumista.”

Kysymys: “Miten konkreettisesti se vakava tilanne ilmenee?”
Ivan Senjkinin vastaus: “Olivat ottaneet toisiaan rintamuksista kiinni.”

Aluekomitean sihteeri Viktor Posnov: “Kuka keräsi allekirjoituksia kirjeeseen? Milloin selkkaus tuli ilmi? Kirjeistäkö?”
“Kyllä! Kirjeistä. Mitään varoitussignaaleja ei kuulunut”.
“Oliko ministeriön istuntojen päiväjärjestyksessä teattereita koskevia kysymyksiä?”
“Kyllä, taideneuvostojen toimintaa koskeva. Mutta sen päätöksiä ei viety loppuun.”

Ivan Senjkin: “Toiminta oli muodollinen, pinnallinen”.
Boris Dettshujev: “Kyllä. Toveri Hall on itse ollut puolueentyöntekijänä teatterissa ja hyvin tietää kuinka on tehtävä työtä näyttelijöiden kanssa, mutta kuitenkaan minkäänlaisia signaaleja ei ollut.”

Ministeri Lev Kolmovski: “Henkilökunta ei pystynyt vastustamaan tapahtumia. Kiertueellekin se lähti ilman johtajaa. Me Zvezdinin kanssa olemme syyllisiä. Hall ei ole ollut vielä riittävän kauan tällä paikalla. Asiantuntemusta asian korjaamiseksi hänellä kyllä on”, sanoi ministeri.

Korkeimman Neuvoston puhemiehistön puheenjohtaja P. Prokkonen: “Kyllä. Syyllisenä on ministeriön kollegio eikä Hall.”

Sihteeri Tshupij: “Kun osa näyttelijäkunnasta ei tee työtä, niin eikö voisi tehdä niistä amatööriryhmien johtajia?” (Mies ei ymmärtänyt mitään näyttelijän työstä. W.H. 10.4.99)

Sen jälkeen puheenvuoroja käyttivät musiikkiteatterin näyttelijä, kommunisti Kulijev (sittemmin oli puoluesihteerinäkin), Petroskoin kaupunginkomitean ensimmäinen sihteeri Anatoli Prokujev, aluekomitean sihteeri Mihail Kiuru ja ministerineuvoston puheenjohtaja Kotshetov.

Lopussa puhui Ivan Iljitsh Senjkin: “Turha on mitätöidä teatterin 22 vuoden toimintaa. Epämiellyttävintä tässä on se, että ristiriidat syntyivät Lokakuun 60-vuotisjuhlan aattona. Se vaatii johtopäätöstä. Toverit eivät olleet lainkaan johtajan vaatimusten tasolla. En mielelläni tätä sanoisi, mutta Boris Hotjanov puoluesihteerinä ei myöskään ollut vaatimusten tasolla. Ja innoittajana oli kommunisti ja vieläpä varasihteeri Oleg Belonutshkin. Noin vain päätettiin, että ajetaan pääohjaaja pois. Asia olisi ihan toinen, jos ihminen olisi juoppo tai sitten varas. Tässä tapauksessa johtaja ei pystynyt pitämään käsissään henkilökuntaa, ja taas he, joitten tehtävänä oli vastata siitä, tukea, eivät olleet riittävän korkealla tasolla.
Sovetskaja kultura -lehden artikkeli lamautti tov. Zvezdinin. Kulttuuriministeriömme suhtautui asiaan pinnallisesti, eikä syventynyt siihen. Mutta Remontin kanssa Zvezdin ja Kolmovski osoittautuivat kelvottomiksi päättäjiksi. Ilman teidän allekirjoitustahan, hyvät toverit, minkäänlaisia harjoituksia ei olisi voinut aloittaakaan. Ja teidän täytyy vastata henkilökohtaisesti. Teillähän sattuu seitsemän perjantaita yhdellä viikolla. Syntyy kysymys, voitteko te jatkaa ja vastata omasta käyttäytymisestänne. Hartioilla olevaa päätä kannattaa käyttää!
Yhteiskunnalliset järjestöt pitävät pinnallisia kokouksia vain muodon vuoksi. Puuttuu konkreettisuutta. Teatterin puoluejärjestön varasihteeri kauniine kroppineen ihailee itseään ja vaikuttaa enemmän naisiin. (Itse aluekomitean ensimmäinen sihteeri oli hyvin tanakka ja lyhyt – ei mikään mallimies! W.H.10.4.99)
Ja näyttelijäkunnan luovantyön kuormituksesta: oliko se teatterin toiminnanjohtajalle salaisuus? Kuuluuko se vain ohjaajalle? Miksi ette sekaantunut?”

(Johtopäätökset oli kirjattu myöhemmin ilmestyneeseen aluekomitean johtokunnan pöytäkirjaan.)
Näin päättyi tämän tasavallan korkeimman elimen istunto.

Heti kun olin tullut työhuoneeseeni ministeriöön, tuli soitto Pahomovilta, joka pyysi kertomaan päätöksistä. Sanoin, että ”Teidät kai on siirrettävä pois Petroskoista”.
– Olenko minä yksin syyllinen? kysyi mies.
– Kyllä ne toisetkin saivat nuhteita.
– Ja pois ajetaan vain minut?
– Haluaisitteko Te sitten, että toisetkin saisivat potkut?
– Kyllä!
– Mutta kuka sitten tekee työtä?
Ja puhetta riitti vielä puoleksi tunniksi tai kauemmaksikin! Puhelinlanka oli kuumana. Pahomov uhkasi, ettei asia tähän lopu ja Zvezdin ajetaan varmasti pois teatterinjohdosta Keskuskomiteassa käydyn keskustelun jälkeen, vaikka itse hän ei ollut mikään puolueenjäsenkään. Jokin yhtä voimakas järjestö on hänenkin takana.

28.1.
Oliko se sattuma vai ei, mutten päässyt Venäläisen teatterin puoluekokoukseen, enkä Yhdistyneen teatterin yhteiseen koko henkilökunnan kokoukseen, johon osallistui aluekomitean sihteeri Ivan Senjkin.
Olimme toteuttamassa NKP:n KK:n ja Ministerineuvoston päätöstä taidetyöntekijöiden ja kulttuurialan työntekijöiden palkan nostamisesta. Neljä päivää olimme ministeriömme taloustieteilijän kanssa Moskovassa ja kaikin voimin laskimme ja taas laskimme.

Samana päivänä, kun tulin Moskovasta, painuin Manok-poikien kanssa Suojärven ja Mujejärven piireihin Petroskoin taidepäiviin osallistuvien joukossa. Siihen meni kolme päivää.
Rukajärvellä lauloimme hiton kylmässä kerhotalossa. Karjalassa tunnettu viulunsoittaja Veksler (konservatorion professori) vähän ettei palelluttanut pikkusormeaan soittaessaan. Hanurinsoittaja Vjatsheslav Kalaberda (myös konservatorion opettaja, myöhemmin konservatorion johtaja), juontajan ilmoittaessa hänen kappalettaan, juoksi kulisseihin lämmittämän käsiään sähköheijastimen edessä. Ja silloin kun me lauloimme, Pauli Rinne heilutti kättä saadakseen hengityshöyrynsä häipymään tai sitten nappaamaan siitä kiinni. Meitä kyllä kauheasti nauratti sellainen. Yleisömme ei oikein ymmärtänyt, mistä on kysymys. Kaikki istuivat turkit päällä.
Muuten kaikki tapahtui niin kuin tilaisuus vaati: rautatieasemalla kauniilla käsipyyhkeellä oli kaunis vehnälimppu ja suolaa rasiassa. Vastaanottajat piirin puolue- ja neuvostoelimistä kärsivällisesti katsoivat, miten puoliunisina pääkaupungin taiteilijat kiemuroivat junavaunuistansa. Sitten oli metallisen seppeleen laskeminen sodanaikaisen Vperjod (Eteenpäin!) -sissiosaston haudalle. Elävät kukat olivat liian kalliita ja kaukana pohjoiselta seudultamme.
Kahdessa päivässä esitimme 5 konserttia ja kolmantena matkustimme Petroskoihin.

Ja viime viikolla kaikissa teattereissa ja konserttijärjestöissä pidettiin taiteellisten neuvostojen istunnot, joissa määrättiin palkkoja. Oli monta puhelinsoittoa ja keskustelua neuvostojen jäsenten kanssa, joissa oli painostusta omien tai sukulaisten etujen edestä. Oli sellaista Suomalaisessa teatterissakin: Pekka Mikshijev ei mitenkään uskonut, että Pauli Rinne ja Orvo Björninen ovat samaa lahjakkuustasoa kuin hänkin.

Eilen KOM-teatteri Suomesta esitti viimeisen kerran Matti Rossin Puulintujen vuolija -runoelmaan mukaan tehtyä näytelmää. Mielenkiintoista vertauksellisuuden etsimistä oli koko esitys, josta ei ihan jokainen katsoja kyllä ymmärtänyt kaikkea, kun lisäksi ottaa huomioon, että katsomossa oli hyinen kylmyys. Onneksi esitys oli melko lyhyt ja toisesta osasta piti huolta Kilk-kalk, teatterimme uusi lauluryhmä. Vanhoja suomalaisia lauluja epävireelläkin.

Kaj Chydenius sanoi minulle salaa, ettei Pauli Rinne oikein ymmärrä ohjaajan tehtävistä. Vieraat olivat Kuternitskin Nina-esityksen harjoituksissa. "Hänellä”, siis Paulilla, “ei ole riittävästi omia ihmisiä teatterissa, niitä, jotka uskoisivat häneen. Hän on näinä vuosina pahasti hävittänyt auktoriteettiansa. Häneltä pitäisi kysyä, miten hän yleensä ymmärtää teatteria?" ihmetteli Kaj ja tuntui siltä, että mies on todella huolissaan Suomalaisen teatterimme tilanteesta... Pitkälle ovat asiat menneet!

6.2.
On sunnuntaiaamu. Gena lähti kavereitten kanssa hiihtämään Suihkulähteelle ja me Raijan kanssa suuntasimme matkamme ruoan hakuun: möhkäle sianlihaa, jonka hinta on 4 ruplaa kilo; löysimme kulinaarikaupasta (siis keitettyjen ja paistettujen ruokien kauppa) lehmänutareita, löytyi kasvismakkaraa(???).

Erkki on ensimmäistä kertaa Suomalaisen teatterin radio-osastossa hoitamassa ääniä satuesityksessä (venäjänkielinen Kristallikenkä-satu) ja siksi tulevat Leenan kanssa nälkäisinä lounaalle.

Äitini tuli Allanin luota Murmanskin alueen Poljarnyje zorin kaupungista. Oli mielissään siitä, että Allanin perhe sai lopultakin asuntonsa. Nykyään Allan on rakennusvaiheessa olevalla ydinvoimalalla turvallisuustekniikan insinöörinä.

Gennadi on nyt kuudentoista vanha poika, jota vetää puoleensa Pushkinin lyyrinen tuotanto. Me Raijan kanssa taas haaveilemme lomasta Aunuksen Sändebassa.

Perjantai oli taiteentäyteinen päivä. Jo aamuyhdeksältä oli käsityötaidenäyttelykomitean istunto: taidepaja ja niin sanotut kansanmestarit tarjosivat tuotteitaan ostettavaksi näyttelyyn. Mutta kaikki näyttelyyn tarjotut mallit tuntuivat samannäköisiltä, puuttui originellinäytteitä - sellaisia pikkutöitä kaikki.

Kävimme muistoesinekombinaatilla. Rukoilimme pääinsinööriä ruveta tekemään lasten kanteleita, vaikkapa parin oktaavin, mutta mestarit olivat sitä mieltä, ettei se ole heidän vahvuutensa.

Ministeriöömme tulee tulvana kirjeitä, joissa taidetyöntekijät vastustavat tariffikomission päätöksiä. Kolmovski ehdotti viisaasti kerääntymään vielä kerran, tarkastamaan ja ohjaamaan palkat entisiin uomiin ottamatta huomioon taiteilijan tämänhetkistä tasoa, johon teattereiden taiteelliset neuvostot perustivat päätöksensä. Muuten emme pääse ristiriitaisesta tilanteesta.

Kello 14.00 kuuntelimme kahta leningradilaista kirjailijaa, Ratseria ja Konstantinovia, sekä säveltäjää, jotka lukivat ja välillä näyttelivätkin uutta musikaalia, jonka nimi on Kummallinen persoona.

Kello 16.30 olin kuuntelemassa uutta filharmonian ohjelmaa. Sen on ohjannut uusi ohjaaja, joka on kauan aikaa ollut Musiikkiteatterin pääohjaajana, Dmitri Utikejev.

Kello 19.00. Pauli Rinteen uusi ohjaajantyö: Kuternitskin näytelmä Nina. Huomasin pitkähkön rytmin esityksessä, vielä kypsymistä vaativia suorituksia Nelly Kopetunilla, joka esitti nimiroolia ja Leo Närjällä Volodjana. Mielenkiintoinen osa syntyi Orvo Björnisella ja melko hyvä työ Pauli Vaklinilla. Hyvänä puolena oli se, että näkyi hyvin harkittu ohjaajan työ. Kuitenkin olen sitä mieltä, että Rinne ohjaajana on suoriutunut kiitettävästi. En puhunut, eikä kannatakaan, Chydeniuksen kanssa käydystä keskustelusta. Meillä on kuitenkin eri koulut ja eri kasvatuskulttuuri.

Läpiajon jälkeen olin tuotannollisessa keskustelussa. Ja siihen, siis 22.30, työpäiväni loppui.

Eilen, siis lauantaina, aamusta harjoittelimme Manokilla ja sitten olin laskukoneeni kimpussa, valmistauduin matkaan Venäjän Tasavallan Kulttuuriministeriön tariffikomission istuntoon.

V. M. Pahomov kävi luonani ministeriössämme ja uhkaili kertoa kaiken Moskovassa, siis puolueen Keskuskomiteassa. Oli kertonut minulle, että puolueen aluekomitean päätöksen ensimmäisessä versiossa oli mainittu vain hänen ja minun nimet, siis syyllisinä... Mistä hän sai tietää? Miten sekin on ymmärrettävä? Lev Kolmovski muuten suhtautuu minuun kummallisesti. Joskus on ihan liian makea ja joskus taas mahdottoman röyhkeä.

Yritän selailla viikon lehdet ja käväistä Raijan kanssa elokuvissa. Ja illalla meinaan pelata Toivo Tasasen kanssa shakkia.
Pihalla on kaunis päivä, mutta synkkämielisyys valloittaa. Onko se jo iän vaikutus vaiko tyytymättömyyttä työni tuloksiin?!

13.2.
Pidettiin teattereiden taiteellisten neuvostojen uudet istunnot, joissa vielä kerran pohdittiin palkka-asioita, uudestaan, siis muuttamatta entisiä palkkoja. Ja tyytymättömiä kirjeitä tulvii lisää, vaikka virallisesti palkoista ei kenellekään ole ilmoitettu. Vuotaa...

Konservatorioomme on tulossa uusi rehtori: Vjatsheslav Kalaberda.

Huomenna tulee Sovetskaja kultura -lehden varapäätoimittaja, muka Pahomovin ongelmista haastattelemaan.

11. ja 12. helmikuuta oli P. Rinteen esityksen ensi-ilta. Minulla syntyi usko ohjaaja Rinteen uraan! Tukkijoella-esitys, jonka hän ottaa ohjattavaksi, näyttää lopullisesti Rinteen mahdollisuudet.
Timosen-Haimin Tasavallan täysvaltaiseen edustajaan en oikein usko. Näytelmä on Gyllingistä ja sillä on toinenkin nimi: Myrskyn jälkeen.

20.2.
Palasin Moskovasta, jossa olin kolmen päivän komennuksella puolustamassa uusia näyttelijöiden palkkoja. Ainoana huomautuksena oli se, että Venäjän ministeriö oli leikannut niiltä, joilla palkka nousi yli 200 ruplaan ja me emme ottaneet huomioon sitä ja lisäsimme kaikille saman verran. Muuten keskustelu tariffikomissiossa meni ilman suurempia kommelluksia.

12.3.
Eilen vietettiin näyttelijätalolla Alla Vendosen (sittemmin Peresetskajan, Buinajan) 50-vuotisjuhlaa.

Kevääntuulet toivat sieluuni runoja. Naisten juhlan merkeissä kirjoitin Raijalle:


Моя любовь, надежда, вера, счастье,
Моя жена, помощница и друг,
И спутница в дни празднеств и ненастья,
И продолженье чувств моих и рук.
Я знаю: сорок пять нам. Пусть. И всё же,
Когда мороз на улице трещит,
“Как хороши, как свежи были розы...”
Тургеневская фраза всё звучит!
Но ей же богу, грусти нет в помине,
Благоуханье роз в твоей любви,
В твоих руках, глазах, в улыбке сына!
И весь я твой! Ты только позови!

Mun rakkauteni, toivo, usko, onni,
Mun vaimo, auttajani, ystävä,
Sä olet käteni ja tunteiteni jatke
Ja seuralainen ilossa ja myrskyissä.
Sen tiedän: ikää karttunut on meille.
Siitä viis! Kun katson ikkunasta talvi-illoin
Niin tulee sama vanha lause mieleen:
”Voi kuinka kauniit oli ruusut silloin…”
En surua mä siinä kuule lainkaan:
Ne yhä kukkii rakkaudessasi,
Ne katseessasi, pojan hymyssäkin huomaan.
Mä sinun olen! Kutsu vain, niin riennän luoksesi!


Erikin Leenalle:


Я слышал, что Ваш муж был рыцарем недавно,
Что тридцать синяков красуются незря.
Он бился не за Вас, но вдохновитель главный,
Я верю, были Вы. Я рад за Вас. Уря!

Mä kuulin: miehenne on ollut taistelussa,
On mustelmissa naama ritarin.
En usko, että taisteli hän Teistä,
Mutt' innoittaja olitte kai Te.


Vendosen Allalle:


Посмотрите друг другу внимательно в лица.
Вы увидите тропки исхоженных дней,
След событий таких, что не дай бог присниться,
И виски с каждым днём всё белей да белей!
Но мы малые дети в сравнении с Кохом,
А помните, как танцевал Кристерсон?
Он и нам говорил, что танцуем неплохо,
Если б в танце нас вдруг не охватывал сон.
Давайте ж проснёмся, забудем на время,
Что нам по полсотне, по тысяче лет,
Ногою в ботфортах найдите-ка стремя,
Поправьте изрубленный в битвах колет!
Я тост предлагаю не только за Аллу,
Не только за то, что мы есть на земле –
За юность в сердцах по высокому баллу
По той, разлинованной жизнью, шкале!

Kun tarkasti katsoo ihmisten kasvoja,
Niissä huomaa päivien tallaamat polut
Ja vuodet, joita ei toivoisi näkevän unissa.
Näkyy harmaassa tukassa elämän koulut.
Me lapsia olemme Kohiin nähden.
Ken muistaa, kun tanssi Kristersson?
Hän meillekin sanoi: ”Tulee teistäkin tähdet,
Kunhan mielenne hereillä tanssissa on.”
Siis herää ystävä, unohda hetkeks'
Ikäsi – olkoon se puoli tai viisisataa –,
Uljaan ratsusi selkään reippaasti nouse
Ja aseesi vanha taas valmiiksi lataa!
En maljaa nosta Allan kunniaksi
En ehkä sillekään, ett' täällä olemme.
Nyt kohotamme maljan nuoruudelle,
Mi pysyy aina sydämissämme.
(suom. Mirja Kemppinen)


13.4.
Kello on jo yli puolenyön.
Paraikaa tulin Antti Timosen Myrskyn jälkeen -näytelmän luovutustilaisuudesta. Taiteilijana on Antin tytär Eila Timonen, joka on lukenut itsensä teatterialan taiteilijaksi Leningradin teatterikoulussa. Ohjaajana on Toivo Haimi. Musiikin näytelmään on säveltänyt Gennadi Vavilov.
Paikaltaan nousi ensimmäisenä Kalle Ranta ja puhui siitä, että hän on valmis onnittelemaan kirjailijaa ja teatteria onnistumisesta. Ja heti hänen jälkeensä Oleg Mishin (Armas Hiiri) ja yliopiston professori Leonid Reznikov puhuivat siitä, että on liian aikaista onnitella, lievästi sanottuna.
Näytelmässä ja esityksessä on liian paljon tunteellissuutta, kaikki on liian suoraviivaista, mikä saattaa huonoon valoon koko näytelmän idean.
Minä puhuin siitä, ettemme ole niin rikkaita, että voimme panna myttyyn oman kirjailijamme näytelmän ensi-illan. Esityksessä ei ole riittävästi näyttelijöiden paneutumista osiinsa, ei tunnu elämän sykettä, jonka näyttelijöiden pitäisi tuoda kulisseista.
Itse tekijä painosti, että ensi-illan on ehdottomasti tapahduttava. Ohjaaja lisäsi siihen, ettei hänellä ole enää mitään sanottavaa. Ja vaikka Pauli Rinnekin sanoi, ettei esitys ole vielä kypsä, minä otin vastuun niskoilleni ja annoin luvan ensi-iltaan. (Eihän se parannu parin harjoituksen jälkeen, kun kerran ohjaajalla ei ole enää mitään sanottavaa ja kirjailija on varma tuotteestaan.)

14.5.
Kyllä se pirun aika rientää! Vielä yksi elämän kuukausi on liitänyt menneisyyteen...
Petroskoin suomalaisen teatterin vieraana on Kuopion teatteri.
Pari päivää sitten näimme heidän esittämänä Kotiinpaluu-esityksen ensi-iltana.
Eilen Kuopion teatteri kävi vierailulla Aunuksessa.
Tänään pelasivat meidän teatterimme henkilökunnan kanssa verkkopalloa ja meikäläiset hävisivät. (Pelaamassa oli Erkkimmekin.)

On menossa Kullervo-esitys. Katsoin vaan ensimmäisen näytöksen, kun piti lähteä valmistamaan eukolleni vannaa, siis sitä kylpyammetta. Raija tulee matkalta Aunuksen piiristä, jossa Kantele-yhtye esitti Petroskoin taidetta kulttuuripäivillä.

Taiteilijaliiton vieraana on kaksi itäsaksalaista taiteilijaa. (Ja pari viikkoa sitten sieltä kävivät säveltäjät Neubrandenburgin aluekomitean kulttuuriosaston johtajan kanssa.)
Toissapäivänä avattiin Wolfram Schubertin, joka on paikallisen taiteilijaliiton puheenjohtaja, näyttely. Tänään saatoin saksalaiset kuopiolaisten Kullervo-esitykseen. Huomenna meinaamme näyttää heille balettimme (satu Papista ja hänen rengistään Baldasta).

Huhuja taas liikkuu kamalasti. Zvezdin on riidassa Musiikkiteatterimme uuden pääohjaajan Brushteinin kanssa. Ja on, muka, päätetty, että Zvezdin lähtee pois ja nykyinen ministerimme Kolmovski tulee hänen tilalleen. Ja, muka, ministeriksi tulee aluekomitean Dettshujev. No se nyt olisi munaus!
Kummallista kyllä, etten tiedä tarkemmin mitään, vaikka samassa talossa työskentelen.

21.5.
Valmistaudumme Dettshujevin ja Dmitri Utikejevin kanssa lähtemään Neubrandenburgiin järjestämään tulevia kulttuuripäiviä. Lähtö on huomenna.

Toissapäivänä oli Kolmovskin jäähyväistilaisuus. Hänelle on jäänyt puolitoista vuotta eläkkeelle siirtymiseen asti. Varmasti hänelle se on vaikea muutos elämässään.

Eilen käsittelimme saksalaisten asioita Dettshujevin ja Utikejevin kanssa. Ne ovat aina väsyttäviä ja epäinhimillisiä ne tapaamiset sen toverin työhuoneessa. Tunnet itseni niin helvetin mitättömäksi.

22.5.
Eilen luonani olivat Pauli Rinne Liljan kanssa, Katri Zelenskaja ja Leena Kornilova. Pyysivät tulemaan teatterin johtajaksi. Lupasin sillä ehdolla, että Haimista tulee ministeri.

30.5.
Eilen tulimme Dettshujevin ja Utikejevin kanssa Neubrandenburgin matkalta.
Erittäin hyvän vieraanvaraisuuden viisi päivää olivat kuitenkin rasittavia, vaikka olikin mieluista kuulla isänniltä matkamme hyvästä valmistelutyöstä. Ja kyllähän se vaikealta tuntui, kun tulevan näyttelyn kuvasto tuotiin ihan rautatieasemalle ennen lähtöämme ja valokuvat tulivat perässä ja saavuttivat meidät Leningradissa, mutta ne olivatkin sitten konkreettista materiaalia, jota isännät saivat pohtia.
Meitä pyydettiin ajattelemaan ehdokkaita Fritz Reuterin palkinnon saajiksi ja Dettshujev ilmoitti, että mitä todennäköisimmin se tulee olemaan Manok-yhtye. Saksalaiset mielellään suostuivat, sillä Karjalassamme käyneet saksalaiset säveltäjät yksimielisesti ilmoittivat Manokin palkinnon saajaksi. Miellyttävältä se tuntui senkin takia, että Karjalan tasavallan palkinnon ehdokkaiden luettelosta meidät oli pyyhitty pois, ainakin tällä kertaa.
14. kesäkuuta meinataan Manokilla käväistä Azerbaidzhanin pääkaupungissa Bakussa.

Lev Kolmovski, nyt jo yhdistyneiden teattereiden johtajana, minun kysymykseeni tulevasta ohjelmistosta jyrkästi vastasi, että hän on periaatteellisesti vastaan aikaisemmin ehdotettua Gelmanin Palauteyhteyttä (Obratnaja svjazj) – huono! Drutsen Pyhistä pyhin – mahdoton. Bondarevin Ranta ei ole nykyaikainen. Sokolovan (Turgenevin mukaan) Isät ja lapset – ei tarvita: “Meidän yhteiskunnassamme ei ole olemassa nihilismiä”, ilmoitti Lev Nikolajevitsh.
Ja se oli ohjelmisto, jonka oli ehdottanut taiteellinen neuvosto Zvezdinin johdolla.
Hyvin kohta tämän keskustelun jälkeen luokseni tuli Oleg Strelkov, toistaiseksi toinen varaministeri, jolle Kolmovski oli soittanut meidän keskustelustamme. Kolmovski kertoi Strelkoville, että on soittanut Kiurulle ja Senjkinille aluekomiteaan siitä, että hän on periaattellisesti Hallin allekirjoittamaa teatterin ohjelmistoa vastaan.
Hän ei jaksanut ajatella, että minä en sellaista voinut allekirjoittaa ilman uuden johtajan hyväksymistä. Strelkov alkoi maalata minulle kuvaa, miten minua arvostellaan tulevassa aluekomitean ideologisessa komissiossa.

4.6.
Ensimmäisenä päivänä kesäkuuta avasin Dzerzhinskin teatterin kiertueen Petroskoissa.

Eilen pidin Taiteilijaliiton XXI vuosinäyttelyn avajaispuheen.
Ivan Senjkin, ministerineuvoston varajohtaja, aluekomitean Dettshujev ja, mielestäni, enemmistö läsnäolijoista olivat sitä mieltä, että näyttely onnistui. "On tuoreutta ja mestaruutta", sanoi Apollon Averin, Ministerineuvoston kulttuuri- ja sosiaalikysymysten neuvonantaja, joka muuten hyvin kriittisesti suhtautuu aina uusiin tuulahduksiin. Siksi se hiukan ikään kuin saattoi varuilleen, mutta kun niin tekisi mieli uskoa menestykseen! (Voi minua raukkaa! W.H. 22. huhtikuuta 1999) Näyttelyhän oli omistettu Vallankumouksen 60-vuotisjuhlalle ja siksi sen oli oltava päämääränsä vertainen ja suuntainen.

Tänään on vapaapäivä... Tuli Erikimme vaimo Elena huulet veressä ja silmät kyynelissä. Valittavan äänekkään itkun läpi kuului, että hän tuli kysymään neuvoa, mitä tehdä? Sanoi, ettei hän voi elää Erkin kanssa, joka toi asuntoonsa vieraan ämmän. Lena, muka, ajoi sen naisen pois ja Erkki hakkasi häntä... “Siis raskaana olevaa vaimoaan”, nyyhkytti Leena. Kyllä se on yli meidän Raijan kanssa ymmärryksen. Emme pidä omanamme (???). Teatterissakin olen sanonut, että heti ensimmäisen työkurin rikkomistapauksen jälkeen, saavat ajaa miehen pois, ettei likaisi sukunimeämme.

30.6.
Kyllä oli tapahtumarikas kuukausi.
Kesäkuun alussa olimme koko viikon Manok-miesten kanssa Bakussa parhaitten Yleisliittolaisen festivaalin palkintojen saajien konsertin osanottajina. Tutustuimme georgialaisen miesyhtyeen ja liettualaiseen Kaanon-yhtyeen jäseniin.
Azerbaidzhanilaisten vieraanvaraisuus oli korkeimmillaan, mutta yleisö otti vastaan omia taiteilijoita niin hurjasti, ettei muilla ollut mitään sanomista. Ilmassa oli skandaalitunnelma.

Kesäkuun puolivälissä Strelkov ilmoitettiin ministeriksi. Ja heti törmäsimme yhteen sen miehen kanssa. Yhdessä Kolmovskin kanssa Strelkov hävitti Suomalaisen teatterimme ohjelmistosta Pyhistä pyhimmän, Shatrovin Minun toivoni (Moi Nadezhdy. Nadezhda on naisen nimi ja samalla toivo). Vähän ettei pyyhkinyt Volodinin Viisi iltaa.
Strelkov kääntyi aluekomiteaan puoleen ja Mikko Kiuru kutsui minut luoksensa. Sanoin siellä suoraan, etten voi olla yhdessä talossa Strelkovin kanssa. Kiuru kiivastui: "Tehän puhutte jo toisen kerran lähdöstä! Me emme pidä väkisin!" "Mutta sitähän minä juuri haluankin!” änkytin minä.

Minun oli käsketty kuitenkin kertoa ministeriön ja aluekomitean mielipiteen ohjelmistosta Saratovissa. Matkustin sinne Venäjän kulttuuriministeriön neuvottelutilaisuuteen kertomaan teattereiden ohjelmistosta. Siellä taas pyydettiin paikallisia tovereita suhtautumaan ymmärtäväisesti Shatrovin näytelmän asettamiseen... Eilen tulin siltä matkalta.

Viiden päivän kuluttua on aluekomitean ideologiakomission istunto, jonka pitää olla, uskon siihen, minun viimeinen varaministerin virassa. Sen todistavat kummalliset huhut minun siirtymisestäni Kantele-yhtyeen johtajaksi. Mistä ne vuotavat? Miksi?

11.8.
"Za oknami avgust...” Sellainen laulu, joka kertoo, että elokuu on ikkunaruutujen takana... Olen väsynyt!

Komin tasavallan teatteri hiljakseen "käryää". Ei auttanut Komin tasavallan kulttuuriministerin eikä heidän aluekomiteansa osastonjohtajankaan tulo.
Petroskoin kaupunginkomitea keräsi vielä kerran kaupungin puoluejärjestöjen sihteerit, että auttaisivat yleisön keräämisessä kesäisessä kaupungissa.
Kyllä kolmen teatterin kiertueet kesällä ovat liikaa yhdelle kaupungille.

Ylihuomiseksi kutsun asuntoomme kahville Komin teatterin näyttelijöitä, jotka opiskelivat kanssamme yhtä aikaa.

Paljon kaikenlaisia ongelmia syntyy Neubrandenburgin ryhmän keräämisessä.

Haimi meinaa lähteä ohjaajaksi Ouluun ohjaamaan Teräsvalimon työläiset (Stalevary)-esitystä.

Kanteleessa on uuden ohjelman kanssa vaikeuksia. Ei ole toiminnanjohtajaa. Saivat uuden kuoronjohtajan, Ulanovin.

Ei ole toista varaministeriä. Ja loma on vasta joulukuussa!

13.8.
Lauantai on ainoa päivä, jolloin voi rauhassa jotain ajatella, harkita ja kirjoitella. Viikon aikana väsyn niin perusteellisesti, että tuntuu luissa ja munaskuissa.
Eilinenkin päivä oli niin tiivis, ettei lounaalle löytynyt aikaa. Onneksi oli kaksi illallista. Antero Lehmus kutsui 40-vuotissynttäreihinsä. Ja samana päivänä hän Kantele-yhtyeen taiteellisena johtajana sai kuulla itsestään paljon epämiellyttävääkin. Uuden ministerin Oleg Strelkovin kanssa jauhasimme, ettei Kanteleella ole vieläkään täsmällistä luovantyön ohjelmaa, yhtyeen henkilökunnan ongelmat ovat ratkaisematta, puuttuu kansallisia (karjalaisia, vepsäläisiä ja suomalaisia) laulajia ja muusikoita, puuttuu työkuria, ei ole selvyyttä Vallankumouksen 60-vuotisjuhlalle omistetusta ohjelmasta.
Ja sitten, ennen harjoituksia, luovutimme Anterolle ministeriön puolesta kukkakimpun ja lausuimme kiitossanoja.
Mutta miehen kidutus jatkui, kun piti jatkaa keskustelua uuden kuoronjohtajan, toveri Ulanovin kanssa, joka ylpeästi ilmoitti, ettei Kantele-yhtye, eikä ministeriökään ole valmis ottamaan vastaan näin hyvää asiantuntijaa kuin hän on. (Sittemmin kyllä ilmeni, että hän on ihan hirvittävä mies ammattikuorolaisille.)

Illalla menimme Raijan kanssa Lehmuksille illalliselle. Vieraina olivat myös kuuluisa suomentaja ja hyvä runoilijatar Vieno Levänen Suomesta tulleen sukulaisensa kanssa. Rupattelimme ja lauloimme, kun ryyppyjä saimme.

Päivystäjänä Ministerineuvostossa
Tänään olen päivystäjänä Tasavallan Ministerineuvoston huoneistossa jo aamukahdeksalta.
Jo 8.15 soitti turvallisuuskomitean päivystäjä, että Puudosin piirin Kubovossa palaa metsä noin 1000 neliökilometrin alueella. Vahinko on jo 15 000 ruplan paikkeilla.

Kello 9.15 soitti Äänisen piirin piirineuvoston johtaja siitä, että linja-autolaitos ei anna autoja neuvostotiloille lähetettäviä varten. Kun soitin sinne, niin linja-autolaitoksen liikenteenvalvoja vastasi, että eri teollisuuslaitoksilta piti tulla linja-autokeskukseen ainakin 11 bussia ja tuli vain neljä. Keskuksen piti siirtää kaupungin liikenteestä neljä bussia. Ja tällä hetkellä on lähdössä viimeinen suuri autobussimme. Siis ihmiset, jotka eivät mahdu siihen, saavat mennä kotiin. Voi-voi!

9.35 soitti huvilaltaan eräs Ministerineuvoston erään osaston johtaja ja pyysi ilmoittamaan Ministerineuvoston autotalliin ja Sortavalaan, että lentokone Mustallemerelle on lähdössä puolta tuntia aikaisemmin.
Tieto piti saattaa Mustallamerellä olevan Karelia-moottorialuksen kapteenille, joka on täällä ratkaisemassa laivan ongelmia, koska tasavaltamme on laivan kunniapäällikkö.

Sitten soitti ystäväni Antero Lehmus ja ilmoitti, että Kanteleeseen on tullut hyvin myöhässä ja nyt ilman mitään ennakkoilmoitusta balettimestari Larisa Polonskaja. Hänet oli kutsuttu tulemaan kaksi kuukautta sitten ja olimme jo väsyneet odottamaan. Ja nyt hotelleissa ei ole paikkoja, eikä myöskään yhtyeen asuntolassa. Vt. yhtyeen johtaja Kutuzov on jo lähtenyt järjestämään kiertuetta Taka-Kaukasiaan. Huomenna koko yhtye lähtee kiertueelle. Ja nyt se Polonskaja on tullut ja parin päivän kuluttua odottaa miestään tavaroineen. Eikö hän tiedä, että Petroskoissa, niin kuin koko Neuvostoliitossakin, tuhannet ovat asuntojonossa?

Kello 12.00 soitti puolueemme aluekomitean päivystäjä ilmoittaen, että joku kansanedustaja soitti Orzegan asutuksesta, ettei kylän kaupassa ole leipää. Nostin jaloille Karjalan kuluttajaliiton (Karelpotrebsojuz) puheenjohtajan sekä kaupungin leipomon työntekijät. Orzegan ainoa puhelin ei vastannut.
Ilmeni, että eilen leipäauto oli käynyt tavaroineen kylässä, mutta sen piti tulla takaisiin, sillä kaupassa oli menossa revisio. Ja täksi päiväksi autoa ei ole tilattu. Käskin leipomon auton lähtemään paikan päälle ilman tilausta. Kuluttajaliitto puolestaan nosti jaloille piirin kuluttajaliiton puheenjohtajan, joka löysi myyjän, joka lupasi myydä leipää suoraan autosta.

Kirjoitan alustusta ministeriömme puoluejärjestön kokoukseen aiheesta Työmme luovatyönuorison keskuudessa.

Mapissani on suuri kasa asiapapereita, jotka maanantaihin mennessä täytyy laittaa kuntoon...

Näinä päivinä keräsimme taide- ja kulttuurilaitosten edustajat, että yhteisvoimin saisimme aikaan kulttuurisaavutusten näyttelyn 60 vuoden ajalta. Kulttuurille annettiin toinen Suomalaisen teatterin lämpiöistä ja se on vähän. Näyttelyyn pitäisi mahtua kustantamo-, elokuva-, TV- ja radiotuotteita, museotoimintaa sekä taideliittojen ja konserttijärjestöjen työn saavutusten esittelyä.

Ministerineuvoston päivystäjän vuoro on päättymässä. Soitettiin säätoimistosta ja luvattiin huomiseksi tasavallan pohjoispiireihin 2 asteen hallaa.

15.10.
Karjalan kulttuuripäivät Neubrandenburgissa
Ja tietenkin on taas lauantai, mutta istun työhuoneessani ministeriössä ja yritän saada aikaan tilintekoa Itä-Saksan Neubrandenburgissa pidetyistä KASNT:n kulttuuripäivistä. Kirjoitan puolueen aluekomitean hallinnon istunnon päätöksen luonnosta. Olinhan toiminnanjohtajana näitten päivien järjestelyssä:

“NKP:n KK:n päätöksen mukaan 2.–10. päivänä lokakuuta v.1977 Saksan demokraattisen tasavallan Karjalan ASNT:n kummialueella Neubrandenburgissa pidettiin Karjalan kulttuuripäivät. Karjalan ASNT:n valtuuskunnan kokoonpano oli 127 jäsentä.
Virallisen valtuuskunnan kokoonpanossa, jota johtivat NKP:n Karjalan aluekomitean sihteeri Nikolai Tihonov ja Karjalan Ministerineuvoston varapuheenjohtaja Ivan Manjkin, olivat Karjalan ASNT:n kulttuuriministeri Oleg Strelkov, NKP:n aluekomitean osastojen johtajat Anatoli Shtykov ja Boris Dettshujev, Karjalan ASNT:n ammattiliittojen aluekomitean sihteeri Valentina Shorohova, Nuorisoliiton aluekomitean sihteeri V. Stepanov, Kontupohjan selluloosa- ja paperikombinaatin verkkotyömies, sosialistisen työn sankari L. Beljakov, Mujejärven piirin Rukajärven autonkuljettaja sosialistisen työn sankari V. Kuikin ja muita tasavallan laitosten ja järjestöjen edustajia.
Valtuuskuntaan kuului myös Leninskaja pravda -lehden, TV:n ja radiokomitean toimittajia, kotiseutumuseon, taidemuseon ja taidetyöntekijöiden liittojen edustajia, konserttijärjestöjen ja teattereiden taiteilijoita, Maaliskuun 8. päivälle nimetyn kiilleliuskatehtaan naiskuoro, Manok-yhtye ja Petroskoin pioneeripalatsin poikakuoro.
Ystävyyden päivien yhteydessä avattiin kolme näyttelyä:
1. Neuvosto Karjala täyttää 60 vuotta -valokuvanäyttely.
2. Karjalan taiteilijoiden kuvataidenäyttely.
3. Karjalan kirjapainon kirjojen näyttely.
Muutamassa päivässä näyttelyissä kävi 9,5 tuhatta katsojaa, siinä luvussa 56 laitoksen ja viraston sekä 34 koulun kollektiivit.
Neubrandenburgin elokuvateattereissa näytettiin dokumenttielokuvia, jotka oli tehty Karjalan TV:ssä ja Neuvosto-Karjala -elokuvastudiossa. Ne näki 10 000 työtätekevää.
Neubrandenburgin alueen piireissä järjestettiin monta tapaamistilaisuutta, joissa kohtasivat isännät ja vieraat, monien eri ammattien ja taiteilijoiden edustajat. Näissä tilaisuuksissa esitettiin 35 suurempaa sekä pienempää konserttiesitystä, joihin osallistui noin 14 tuhatta katsojaa Neubrandenburgin 13 piiristä.
Manok-yhtyeen palkitseminen Fritz Reuterin palkinnolla on koko taidetyöntekijäin ryhmän saavutusten tunnustus.
Yllämainitun yhteydessä NKP:n Karjalan aluekomitean hallinto on päättänyt pitää Suuren Lokakuun sosialistisen vallankumouksen 60-vuotisjuhlan ja Saksan demokraattisen tasavallan 28. vuosijuhlan merkeissä pidettyjen ystävyyspäivien kokemusta suurena yhteiskuntapoliittisena panoksena Neuvostoliiton ja Saksan demokraattisen tasavallan, Karjalan ASNT:n ja Neubrandenburgin työtätekevien ystävyyden lujittamiseen.
Kiitollisuudella huomioimme suuren järjestystyön, jonka saksalaiset toverit suorittivat ystävyyspäivien ja Karjalan valtuuskunnan vastaanoton onnistumiseksi.
Hallinto ehdottaa valmistamaan palkitsemista varten luettelon tovereista, joitten panos ystävyyspäivien järjestämiseen oli erittäin merkittävä. On päätetty järjestää vastaavat Neubrandenburgin alueen ystävyyspäivät Petroskoissa Saksan demokraattisen tasavallan 30-vuosijuhlan aikana."

16.10.
Mikä koskee taas perheasioita, niin täytyy panna muistiin, että lähtöpäivänä, syntymäpäiväni aatonaattona, meistä Raijan kanssa tuli mummo ja vaari! Kerroin asemalaiturilla siitä Ministerineuvoston varapuheenjohtajalle ja naurahtaen hän sanoi, ettei se ole mikään ihme, mutta miltä tuntuu mennä petiin mummon kanssa? Lähetimme matkan varrelta sähkeen Erikille ja toivoimme siinä yhteisymmärrystä.

Leningradissa olimme koko valtuuskuntana Piskarjovon hautausmaalla, missä lepää tuhansia Leningradin saarron uhreja. Siinä luvussa Raijan vanhemmatkin...

Toissapäivänä kävivät tyttöressukan kanssa meillä. RAILI HALL!!! (Nyt hän on kyllä lisännyt siihen nimiä: Erika-Hanneli. Ja kuukausi sitten hän synnytti pojan! Suomessa! 24.4.99. W.H.)

Raijani on mielissään nimestä, vaikka minä tiedän, että nimi on annettu Raili Koskelan, heidän ja miksi ei minunkin työkaverin, Suomalaisen teatterin näyttelijättären kunniaksi. Koskela synnytti ennenaikaisesti ja lapsi kuoli. Siihen oli syyllinen muka teatteri, joka lähetti hänet Kalevalan piiriin Kalevala-esityksen kanssa, jossa hän esitti osaa vaarallisella ajalla. Se tapahtui myös syyskuun alussa.

5.11.
Vieraanamme Karjalassamme on 17-henkinen taide- ja kulttuurityöntekijäin edustajaryhmä Neubrandenburgista (Itä-Saksasta). Olemme järjestäneet heille 2-3 konserttia päivässä.
Tänään lauloimme Manokilla juhlakonsertissa yhdessä heidän yhtyeensä kanssa (Lokakuunjuhlan tilaisuus). Huomenna he jo lähtevät Aunukseen. Juhlapäivänä kutsumme Raijan kanssa heidät luoksemme. Ainakin kolmen: Dieter Noltzen, Joachim Reislandin ja venäjän kielen opettajan Brigitte Scheibelerin.
Ylihuomenna on mentävä heidän kanssaan Martsialnyje vody -parantolaan ja Kontupohjaan.

16.11.
Päätin olla vaikka yhden päivän sairaslistalla ja olla ihan petissä. Juhlapäivinä kaikki huomioni oli saksalaisista vieraista huoltapitämisessä. Vilustuin.

Strelkov on lomalla. Toista varaministeriä odotetaan huomenna.

Kantele-yhtyeen ongelmia
Eilen olin Kiurun vastaanotolla, jonne tuli Kantele-yhtyeen delegaatio: Larisa Polonskaja, Oleg Ulanov ja Sofja Osjkina.

Heidän vaatimuksensa:
1. Kanteleessa on koko ajan niin sanottu yleinen hätätyö. (”Avral” on sanakirjassa ”yleinen työ”, mutta venäjänkielisessä versiossa se on hätätyö, jossa on hosumista.)
2. Puuttuu suunnittelua työssä, ammattilaisuutta johtajalta, siis toveri Lehmukselta, heidän mielestään.
3. Ammattivaatimusten ignorointi.
4. Henkilökuntaa, siis yhtyettä, rikotaan konserttiryhmiksi (prikaateiksi).
5. Suunnitelmissa, joita ministeriö vaatii, on liian suuri määrä konsertteja.
6. Puuttuu sosialistinen sitoumus. Lokakuun 60-juhlavuoteen yhtye on tullut ilman ohjelmaa.
7. Puuttuvat tarkastusmiehet, jotka merkkaisivat työkurin rikkomuksia.
8. Tanssiryhmällä on huono ammattitaito.
9. Autobussit ovat kauheassa kunnossa.
10. Taka-Kaukaasian neljän konsertin mitätöiminen jäi rankaisematta.

Suunnitelmiin ei ollut merkattu matkoja Neubrandenburgiin ja La Rochelleen. Se sitten synnytti sen viimeisen vuosineljänneksen suuren konserttimäärän.

11. Ohjelmiston ongelmat. Ministeriö ei osallistu niitten korjaamiseen. Ohjelmistossa pääasia on kansallinen repertuaari.
12. Filharmonia, jonka huoneistossa Kantele toimii, ei ota huomioon Kanteleen vaatimuksia. Kauhea kylmyys! Remonttityöt ovat käynnissä harjoitusten aikana. Puuttuu harjoitustiloja!
13. Lehmus ei voi olla johtajana. Kutuzov ei vastaa toiminnanjohtajan vaatimuksia.
14. Yhtyeen on etsittävä uusia konserttimuotoja. Yhtye on liian suuri.
15. On koulutettava kansallistaiteilijoita internaattikoulussa.
16. Johtajien epätaloudellisuus: kantele löytyi pojalta, joka ei ollut soittanut sitä pitkän aikaa, vaikka kanteleista on puute.

Kävin sunnuntaina Jakov Pergamentin puheilla ja keskustelimme näistä ongelmista. (Mies oli ollut pitkän aikaa yhtyeen johtajana.) Ja eilen hän kertoi vielä puhelimitse 35 minuuttia omia mielipiteitään. Pergament ehdottaisi yhdistymistä filharmonian kanssa. Lehmuksesta saisi tehdä filharmonian taiteellisen johtajan ja Seidovista Kanteleen toiminnanjohtajan...

Eilen aamulla ministeriöön tulivat Rinne, Haimi ja ohjaaja Goldshtein omien ongelmiensa kanssa. Ennen sitä viekas Haimi tuli luokseni valmistamaan pohjaa.
Goldshtein on ohjannut teatterissamme Williamsin Lasisen eläintarhan ja Volodinin Viisi iltaa. Mies on otettu henkilökuntaan vuoronmukaisena ohjaajana. Se harmittaakin Haimia. Silloin ei ole ohjaajan työtä hänelle! Haimi päätti ehdottaa Goldshteinille asumispaikkaa asuntolasta sillä mielellä, että mies suuttuu ja painuu pois.

Haimin mielestä Goldshteinin harjoituksissa on liian paljon jännitystä. Ohjaaja vaatii itsevaltaisesti monelta näyttelijältä sitä, mikä ei ole sille ominaista, puhuu sellaista, mikä on eräitten näyttelijöiden mielestä ja Haimistakin muotisanalla kutsuttuna dissidenttipuhetta. Toisinajattelija! (Siinä näkyi Haimin pohja!) Ja, muka, Tarova (Haimin vaimo) halusi onnitella toiminnanjohtajaa (siis miestään) "neuvostovastaisen" esityksen johdosta. (Tarova on opiskellut meidän kanssa teatterikoulussa ja lukenut itsensä dramaturgiksi.)

Rinne on periaatteellisesti Goldshteinin puolella. Ja kyllä sen ymmärtää. Mies on todella ammattiohjaaja, ajatteleva, paljon ehdottava. Hänen kanssa on helppo laatia ohjelmistoa ja myös toteuttaa sitä.

Pauli Rinne lähti puolustamaan Shatrovin Minun toivoni -näytelmää aluekomiteaan Kiurun luokse. Hän otti mukaan teatterin puoluejärjestön sihteerin näyttelijättären Katri Räikkösen. Siellä kai oli puhuttu Goldshteinistakin.
Pauli tapasi minut aluekomitean naulakolla ja kutsui illalla taiteellisen neuvoston istuntoon. Mutta kun olin Kiurun luona, minulle ilmoitettiin kantelelaisten kautta, ettei teatteriin tarvitse tulla. Kuuma paikka on sekin!

Mutta kuumempaa on Nukketeatterissa! Juri Andrejev haukkuu kaiken ja kaiket. Uhkailee lähteä baarimikoksi hotelliin. Teatterin johtaja, nainen, sanoi väsyvänsä Andrejevin ja pääohjaaja Saharovin tempuista, siis käyttäytymisestä. Nukketeatterissa ei ole muka luovaa työtä, näyttelijät käyvät työssä kuin tehtaalla. Teatterin bussit ovat kauheassa kunnossa, vaikka koko heidän toimintansa on pyörillä.

Illalla tuli Pauli ja kertoi eilisestä keskustelusta taiteellisessa neuvostossa, jonka Haimi lopetti sanoilla, että Volodinin Viisi iltaa mustasi neuvostoihmiset. Mutta pääasiassa Goldshteinia morkattiin väkivallan käyttämisestä näyttelijöitä kohtaan. Rinne vaatii antamaan Goldshteinille harjoitettavaksi Lope de Vegan La Estrelle de Savillan.

27.11.
Sunnuntai. Raija on kiertueella Kanteleen kanssa Aunuksen piirissä. Suurella vaivalla sain yhtyeen kiertueelle. Uusi ohjelma ei ole vielä valmis. Suunnitelmien täyttämiseksi piti lähettää yhtye taaskin kahtena ryhmänä, mutta kunnossa oli vain yksi bussi.

Nyt on istuttava aluekomitean kirjallisen vastauksen ääreen Kanteleen delegaation esittämistä ongelmista.

Petroskoissa vierailee Neuvostoliiton säveltäjäliiton puheenjohtaja säveltäjä Tihon Nikolajevitsh Hrennikov vaimonsa Raisa Gleizerin kanssa (hän on ammatiltaan musiikintutkija). Mukana on Stanislavskille nimetyn musiikkiteatterin laulaja ja viulisti Zislin.
Ivan Manjkin ja Mihail Kiuru olivat ilmoittautuneet vieraitten kunniapäälliköiksi vierailun ajaksi. Se tarkoittaa sitä, että minun piti unohtaa kaikki muut asiat ja hommata kukkia, illallisia, autoja ja saunoja...

Illallisella teatteriseuran huoneistossa säveltäjien puheenjohtaja piti melko pitkän maljapuheen, jossa kehui Karjalamme yleisön kulttuuria. Puhui siitä, ettei kapitalistisissa maissa ole lainkaan säveltäjäliittoja. Sellainen on vain Ranskassa, mutta sekin vaikeassa tilanteessa. Näinkin rikkaassa maassa kuin USA on ainoa oopperateatteri, joka potee tuon tuosta kriisejä. Ja kuinka paljon maassamme pidetäänkään taiteesta!
“Meidän säveltäjiemme rikkautena ovat melodiat, joihin musiikki yleensä perustuu. Moskovasta on tullut koko edistysmielisen taidemaailman keskus ja minä ehdotin XXV puolueen edustajakokouksessa kansainvälisen edistyksellisen musiikin festivaalin järjestämistä Moskovassa”, puhui Hrennikov. “Tämä ehdotus toteutetaan. Perustetaan kansainvälinen palkintoraati.”

Olimme eilen Rinteen ja Haimin kanssa saunassa, jossa yritimme ratkaista Goldshteinin ongelmaa. Ilmeni, että Goldshtein on ollut jo muutamassa teatterissa, joissa hän ei voinut pysyä vuotta kauempaa. (Se oli sen kuuluisan KGB:n tietoja ja virallinen politiikka juutalaisten suhteen! 3.7.03)
“Mutta jos ne ovatkin niitä luovantyön vaatimuksia, joita eivät aina kestä laiskat näyttelijät tai patistajanäyttelijät ja nurkkamestarit?” ajattelin minä. Tässä tarinassa minua ei miellytä, vaikka yritänkin olla antisemitismin ulkopuolella, että mies on tuonut mukana juutalaisen taiteilijan Harkovista ja Petroskoissa on tekemisissä musiikintutkijan Butirin kanssa. Butir tunnetaan jo Länsimaiden kirjeenvaihtajana ja yrittää päästä Israeliin. Näin ainakin minua informoitiin. (Ja ne informoivat miehet tuon tuosta ilmestyvät työhuoneeseeni opettaen, miten tulee käyttäytyä. W.H. 26.4.99)

I. Batserin Viiden illan arvostelu oli mitäänsanomaton ja sileä, vaikka yleensä esitys häntä miellytti. Huomasi heti, että mies on toisaalta juutalainen ja toisaalta puolueenjäsen ja toimittaja.

On ilmoitettu toinen varaministeri. Hän on Alevtina Sergejevna Kemova, joka oli ennen tätä Äänisen piirin puoluekomitean propagandasihteerinä. Kertoi, että oli itkenyt muutaman päivän ennen kuin tottui ehdotukseen.

Louhen piiri pyytää Manok-yhtyettä esiintymään Pääjärvellä paikallisille ja suomalaisille 8. joulukuuta. Joulukuun 2. päivänä olisi hyvä päästä Leningradiin, jossa suomalainen teatterimme aloittaa kiertueensa.

Huomenna on ministeriömme puoluejärjestön vuosikokous. Pyydettiin puhetta. Mistäs puhutaan?
- Lokakuun 60. juhlavuosi vaatii vastuuntuntoisia esityksiä.
- Uudet ohjaajat kaikissa teattereissa: Venäläisessä Dzhangisherashvili, Musiikkiteatterissa Brushtein, Nukketeatterissa Saharov ja Suomalaisessa Goldshtein.
“Ministeriö uskoo, että yhdistyneiden teattereiden johto Lev Kolmovskin johdolla, uudet vastatulleet näyttelijät ja yhteiskuntajärjestöjen aktivointi voivat auttaa luovantyön heräämisessä. Tehtävämme on mielenkiintoisten ohjaajien kutsuminen, työn löytäminen koko näyttelijäkunnalle, hyvin ajateltu ohjelma, joka olisi erilaiselle yleisölle mielenkiintoinen. Kaikki tämä edesauttaa luovantyön voimien yhdistämistä velvollisuuden täyttämisessä kaupungin ja tasavallan edessä.
Täytyy pitää mielessä teatteriseuran ja ministeriön yhteistyönä toteutuvat kurssit, jotka takaavat näyttelijöille jatkuvan koulutuksen”, näin meinaan puhua.