Nurkkakuva
Kulttuurimatkat
Matkaohjelma
Tietoja tiestöstä
Tutkimusmatkat

Haku Apua
- Etusivu Taustaa Runokylät Elvytys Kulttuurimatkailu Kartta
- - - - - - -


Kulttuurimatkailun historiaa

Kulttuurimatkat
Historiaa
Käytännön ohjeita

Ensimmäiset kulttuurimatkat Vienan runokyliin tehtiin vasta 1990-luvulla. Sitä ennen raja oli seitsemän vuosikymmentä sulkeutuneena. Aiemminkaan kanssakäynti yli tämän Euroopan erään vanhimman maarajan - vuodelta 1595 - ei ollut itäänpäin vilkasta. Sen sijaan valtaosa Vienan miehiä ylitti rajan vuosittain tullen Suomeen laukkukauppiaina. Nämä laukkurit lähtivät liikkeelle syksystä ja palasivat koteihinsa toukotöille. Tsumptsankantajat kuljettivat mukanaan paitsi myyntiartikkeleitaan - kankaita, huiveja, lankaa, nappeja, helyjä, kampoja, jne. - myös lauluja. Juuri laukkurien välityksellä Kalevalan laulumaat "löydettiin" 1820-luvulla. Sen seurauksena harvalukuinen runonkerääjien joukko suunnisti Vienaan.

Kalevalan syntyyn vaikuttaneiden keräysten jälkeen uusi "keräysaalto" alkoi 1870-luvusta lähtien. 1890-luvulla liikkeellä olivat kareliaanit, kunnes raja 1920-luvulla sulkeutui kokonaan. Varsinaista matkailua ei siis ehtinyt olla Vienassa lainkaan, ellei taiteilija, kreivi Louis Sparren ja Eva Mannerheimin häämatkaa vuona 1893 sellaiseksi lasketa.

Vuosien 1991 - 2011 välisenä aikana Arhippa Perttusen säätiö ja Juminkeko-säätiö järjestivät pienryhmämatkoja Vienan runokyliin yhteistyössä suomalaisten matkatoimistojen kanssa. Nämä matkat olivat kulttuurimatkoja, joiden tavoitteena oli antaa turisteille paitsi elämyksiä Vienan alkuperäisestä luonnosta ja kulttuurista myös tietoa seudun kulttuurihistoriasta ja merkityksestä maailmankulttuurille.Matkailija pääsivät "sisään" vienalaiseen kulttuuriin perhemajoitusjärjestelmän kautta ja saivat kokea hipaisun karjalaista elämäntapaa.

Kansainvälisellä kulttuurimatkailulla on ollut iso merkitys Vienan kylien taloudelle. Majoitusperheet ovat saaneet suoraa tuloa, ja säätiöiden kulttuurimatkailun tuotto käytettiin Vienan runokylien elvytystoimintoihin.

Opastettujen pienmatkaryhmien sijaan on luotu Ontrei Malisen kantele -kulttuurimatkailureitti, jonka kautta erilaisia palveluja voivat saada niin yksittäiset matkailijat ja yhteisöt kuin matkatoimistotkin.

Kulttuurimatkat
Historiaa
Käytännön ohjeita