Nurkkakuva
Taustaa
Tavoitteet
Saavutukset
Elvytys kuvin
Ajankohtaista

Haku Apua
- Etusivu Taustaa Runokylät Elvytys Kulttuurimatkailu Kartta
- - - - - - -


Saavutukset elvytyksessä

 

Vienan runokylien elvytyshanke on pystynyt herättämään jo seitsemän autioitunutta runokylää uudelleen elämään. Sen järjestämä kulttuurimatkailu on tarjonnut työtä kymmenille perheille. Vanhoja rakennuksia on restauroitu ja uusia on rakennettu. Kyliä on alettu sähköistää. Vienansalon erämaa-alue, jonka suojelusta projekti teki aloitteen, on saamassa kansallispuiston statuksen Kalevala-puiston nimellä.

Runokyliin on järjestetty monia kansainvälisiä tieteellisiä tutkimusretkikuntia sekä tutustumis- ja työskentelymatkoja suomalaisille taideyliopistojen opettajille ja opiskelijoille kulttuurinsa juurille. Jokaiseen runokylään on tarkoitus tehdä runonlaulajien muistomerkki. Vuokkiniemeen pystytettiin vuonna 1991 Alpo Sailon veistämä Miihkali Perttusen patsas ja 1995 Vuonniseen Martti Aihan Vaassilan kivi. Sen pystyttämisestä vastasivat Kalevalaseura ja Karjalan Sivistysseura. Kansankielisiä julkaisuja on tehty ja jaettu kouluihin, lastentarhoihin, kulttuurilaitoksiin ja perheisiin.

Koska hanketta toteuttavilla säätiöillä itsellään ei ole suuria varoja elvytystyöhön, ne ovat järjestäneet rahoitusta eri tahoilta mm. monilta suomalaisilta ministeriöiltä erilaisten osahankkeiden kautta. Opetusministeriö on osallistunut koulutukseen ja tieteellisten tutkimusmatkojen rahoitukseen, ympäristöministeriö ja Nesteen NAPS-yksikkö sponsoroivat Venehjärven aurinkosähköyksikön toteuttamista. Ympäristöministeriö myönsi lähialuevaroja myös sahalaitoksen hankkimiseen Paanajärven kylään. Työministeriö on rahoittanut runokylien uudelleenrakentamista ja maa- ja metsätalousministeriö maatalouden käynnistystä, neuvontaa ja koulutusta. Kostamuksen kaupunki, jonka asenne elvytystä kohtaan muuttui myönteiseksi jo 1990-luvun alkupuolella, on ollut rahoittamassa Vuokkiniemen koulun rakentamista, Latvajärven kylän sähköistämistä sekä teiden kunnostusta. Lisäksi monet yhteisöt, esim. Kalevalaiset Naiset, ovat antaneet rahallista tukea pienehköihin kohteisiin, kuten karjalankielisten kyläkylttien tekemiseen, kansankielisen lastentarhankasvattajan palkkaamiseen Vuokkiniemen päiväkotiin sekä Arhippa Perttusen säätiön julkaisusarjan tukemiseen. Koko elvytyksen ajan hankkeelle ovat antaneet asiantuntemustaan Kalevalaseura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, erityisesti sen Kansanrunousarkisto, sekä Museovirasto. Venäjän puolella yhteistyössä on toimittu mm. Venäjän ja Karjalan kulttuuriministeriöiden kanssa.

Arhippa Perttusen säätiö ja Juminkeko-säätiö ovat laatineet 2000-luvun alkuvuosina toteutettavaksi suunnitellun useampivuotisen toimenpideohjelman elvytyksen tueksi. Sen toteuttamiseen on haettu EU:n kokonaisrahoitusta. Hanketta on perusteltu paitsi EU:n omilla periaatelinjauksilla tasoittaa rajojensa välistä elintasokuilua myös sillä, että vienalainen kulttuuri on koko Euroopan harvoja alkuperäiskulttuureja ja ainoa niistä, joka on tuottanut Kalevalan kaltaisen klassikon maailmankirjallisuuteen.

 

Yhteistyökumppaneita ja osahankkeiden rahoittajia tai toteuttajia

Yksityisviljelyn järjestäminen

 • Seppälän puutarha- ja maatalousoppilaitos, Kajaani (koulutus)
 • SNS:n (myöh. SVYS:n) Kainuun piirijärjestö (maatalouskonekeräys)
 • Kostamuksen kaupunki ja Karjalan tasavavalta (maiden luovuttaminen viljelijöille)
 • Kainuun Maaseutukeskus (maatalousneuvonta)

Rakentaminen ja restaurointi

 • Karjalan Kulttuuriministeriö (restaurointisuunnitelmia ja Ontsin talon aittojen
  restaurointi)
 • Suomen työministeriö (Venehjärven navetta, asuintaloja eri kylissä)
 • SVYS:n Kyrönmaan osaston Vienan jaosto (Vuonnisen vanhustentalo, kestikievari, talo)
 • Vuokkiniemi-seura, Suomi (Vuokkiniemen kirkko ja Vuokkiniemen vanhustentalo)
 • Kostamuksen kaupunki (Vuokkiniemen koulu)
 • Árpád Sailo/Kalevalatalo-säätiö, Evon metsäopisto, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (Venehjärven tšasouna)
 • Kainuun Maaseutukeskus (rakennusneuvonta, piirustuksia)

Muistomerkit

 • Kuvanveistäjä Nina Sailo, Karjalan tasavallan Kulttuurisäätiö ja taiteilija Vitali Dobrinin (A. Sailon Miihkali Perttusen patsas)
 • Kalevalaseura ja Karjalan Sivistysseura (M. Aihan Vaassilan kivi ja Arhipan kivi)
 • Taiteilijat V. Dobrinin ja A.Titov (Akonlahden muistomerkki)

Kielen säilyttäminen

 • Suomussalmi-Opisto (lastentarhan kasvattajan kouluttaminen Vuokkiniemeen)
 • Helsingin Kalevalaiset Naiset (lastentarhan kasvattajan palkkaus ja Arhippa Perttusen säätiön kirjasarjan tukeminen)
 • Kalevalaisten Naisten Liitto ja akateemikko Matti Kuusen perikunta (APS:n kirjasarjan tukeminen)
 • Toimittaja Maija Lehtinen (Vienan Viesti -lehden elvytys)

Kylien sähköistäminen

 • Suomen ympäristöministeriö ja Neste Oy:n NAPS-yksikkö (Venehjärven sähköistäminen aurinkoenergialla lähialueyhteistyöhankkeena)
 • Kostamuksen kaupunki, Kainuun Sähkö Oy, Kalevalaseura ja akateemikko Kuusen perikunta (Latvajärven sähköistäminen Suomen puolelta)

Vienansalon suojelu

 • Karjalan tasavallan viranomaiset, Karjalan Tiedekeskus, Suomalais-venäläinen luonnonsuojelutyöryhmä, Suomen ympäristöministeriö ja luontojärjestöt (Kalevala-puiston perustaminen)

Maantiet

 • Karjalan tasavalta ja Kostamuksen kaupunki (maanteiden kunnostus ja rakentaminen)
 • Kalevalaisten Naisten Liitto (kyläkyltit teiden varsille)

Paanajärven kylän pelastaminen

 • Samuel H. Kressin säätiö/WMW (restaurointikoulutuskurssin rahoitus)
 • Suomen ympäristöministeriö (raamisahan rakentaminen lähialueyhteistyöhankkeena)
 • Suomen Kulttuurirahasto (Paanajärven restaurointisuunnitelmien tekemisen sekä korjaus- ja restaurointitöiden rahoittaminen)
 • Suomen Ulkoasiainministeriö (kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyövaroja Paanajärven kylän kunnostamiseen tähtäävään koulutushankkeeseen)

Kohdentamaton tuki

 • Kalevala-Koru ja taiteilija Aivi Sirén, o.s. Gallen-Kallela (Luvajärven riipuksen myynnistä osa on mennyt Vienan elvytystyöhön)

Vienan runokylien kulttuurimatkailun tuotolla Vienan runokylät -projekti on suorittanut mm. Pirttilahden Taipaleen talon ja sen piharakennusten kunnostustöitä, pystyttänyt Ristiniemeen ristin, kunnostanut Siivikon taloa Uhtualla, julkaissut Arhippa Perttusen säätiön kirjasarjaa, elvyttänyt useita kyläpraasnikkoja ja ollut osarahoittajana monissa edellisessä luettelossa mainituissa organisoimissaan hankkeissa.

Lisäksi monet mainitsemattomat yhteisöt ja yksityishenkilöt ovat olleet eri tavoin (talkoilla tai rahallisesti) tukemassa Vienan elvytystä. Kaikille osallistuneille kiitos!