Juminkeko on Kalevalaan liittyvää kulttuuriperinnettä vaaliva kansallinen ja kansainvälistä toimintaa harjoittava kulttuurikeskus. Yksi sen keskeisistä toimintamuodoista on vienankarjalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen. Juminkeon arkisto on perustettu tallentamaan tuleville polville meidän aikoihimme asti elänyttä perinnettä suomalaisen kulttuurin juurilta ja palvelemaan tutkijoita sekä Kalevalasta ja Karjalasta kiinnostunutta yleisöä.

Arkisto jakaantuu kuva- , äänite- ja kirjallisuusarkistoon. Pääosa materiaalia on tallennettu Suomen lähialueilta kolmen viime vuosikymmenen aikana. Kirjallisuusarkisto koostuu akateemikko Eino Karhun ja karjalaisten kirjailijoiden, mm. Jaakko Rugojevin ja Ortjo Stepanovin, Juminkeolle luovuttamasta aineistosta.