Siirry sisältöön

Arkisto

Juminkeon arkisto sisältää valokuvia, äänitteitä, käsikirjoituksia

ja muuta kulttuurihistoriallista materiaalia Venäjän Karjalasta, Suomesta ja muualta.

69d644b0-7290-4a37-85ef-71759d9aec16

Juminkeko on tallentanut karjalaista ja muiden lähisukukansojen kulttuuria valokuvin ja äänittein.

Materiaalia on eniten Vienan alueelta, mutta myös Aunuksesta, Vepsästä ja Inkerinmaalta.

Arkisto palvelee niin tutkijoita ja eri taiteenalan edustajia kuin tavallista yleisöäkin.

Arkiston käyttäjille materiaali luovutetaan digitaalisessa muodossa. Arkistoaineiston käyttöön tarvitaan lupa Juminkeon arkistosta.

Arkistorakennus

Juminkeon arkisto sijaitsee säätiön arkistorakennuksessa.

Rakennuksessa on säätiön kuva- ja äänitearkistojen lisäksi akateemikko Matti Kuusen tieteellinen kirjasto sekä tutkijahuone.

Arkistorakennuksessa toimii myös UNESCO:n Kuhmon kirjallisuuskaupunkitoimisto.

IMG-20220216-WA0014
Kollaasi valokuvista

Kuva-arkisto

Kuva-arkiston valokuva-aineisto koostuu pääosin 1980-luvun alkupuolelta nykypäivään tehdystä tallennustyöstä, mutta sisältää jonkin verran myös vanhempaa aineistoa.

Arkisto käsittää kaikkiaan noin 100 tuhatta kuvaa. Erityisen hyvin kuva-arkisto kattaa Vienan runokylien viime vuosikymmenien vaiheet. Valokuvien välityksellä voi seurata Vienan ja Kainuun vienalaisalueen kylien elämän muutosta ja elvytysprosessia viime vuosikymmenten ajalta. Vastaavaa kuva-aineistoa ei ole saatavissa mistään muualta.

Äänitearkisto

Äänitearkisto koostuu 1980-luvun alkupuolelta nykypäivään tehdystä tallennustyöstä ja sisältää perinneaineistoa pääosin Vienasta, mutta myös muualta Karjalasta sekä Vepsänmaalta ja Inkeristä. Runolauluperinnettä ja muuta kansanmusiikkia sekä satuja on kerätty Juminkeon arkistoon systemaattisesti 1980-luvulta alkaen.
Arkistoon on kertynyt noin 4 000 tuntia äänitteitä. Missään muussa arkistossa ei ole niin paljon Vienasta ja Kainuusta tallennettua äänimateriaalia.

CD-levyjä
Matti Kuusen veistos

Matti Kuusen kirjasto

Akateemikko Matti Kuusi on testamentannut tieteellisen kirjastonsa Juminkeolle tutkimuskäyttöön.

Tällä hetkellä aineisto ei vielä ole käytettävissä.

Eino Karhun kirjallisuusarkisto

Akateemikko Eino Karhu Petroskoista on luovuttanut henkilökohtaisesti kokoamansa Suomen ja Venäjän suhteita käsittelevän arkistonsa Juminkekoon tutkimuskäyttöön.

Arkisto sisältää materiaalia 1800-luvun alusta 1960-luvulle asti. Arkisto on digitoitu Juminkeossa.

Lahjoittajan luvalla arkiston digitoitu versio on luovutettu myös Karjalan Tiedekeskukselle ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkistoon.

JumA_K_MV9 (75)
Kirjahylly

Juminkeon vielä järjestämätön kirjallisuusarkisto sisältää myös karjalaisten kirjailijoiden Juminkeolle lahjoittamaa aineistoa sekä heidän kirjeenvaihtoaan.

Juminkeon arkiston uudemmat aineistot sisältävät tietosuojan piirissä olevia henkilötietorekisterejä.

Käsittelemme henkilötietoja sääntömääräisessä, yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Juminkeon arkistossa saat tietosuojavastaavalta (ks. yhteystiedot).

Juminkeolla on Kalevalaan ja karjalaiseen kulttuuriin liittyviä näyttelyitä, joita voi tilata niin eri puolille Suomea kuin ulkomaillekin. Jos jokin näyttely kiinnostaa, ota yhteyttä meihin.