in english
tiếng việt
suomeksi


Vietnamin eepos -hankkeen toteuttamisesta vastasi Juminkeko-säätiö. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin Kalevalan antaman esimerkin nojalla ja sen syntymäprosessin metodeja käyttäen luoda vietnamilaisten itsensä toimesta vähemmistökansojen pienoiseeposten ja vielä elävän kansanrunouden pohjalta Vietnamin suullisen perinteen yhdistävä eepos.

Hankkeen toteuttaminen alkoi vuonna 2002. Kokoaikaisena työntekijänä toimi tutkija Bui Viet Hoa. Pääosin hän työskenteli Suomessa, mutta teki myös perinteenkeruumatkoja Vietnamissa. Kielen ja nimistön asiantuntija hankkeessa toimi Ph.D. Vo Xuan Que. Eepoksen kuvitti taiteilija Dang Thu Huong.


Suomalaisina eeposasiantuntijoina hankkeessa olivat Suomen kansanrunousarkiston pitkäaikaisena johtajana toiminut professori Pekka Laaksonen ja Juminkeko-säätiön puheenjohtaja, kirjailija Markku Nieminen. Tekijä sai konsultointiapua myös Kalevalaseurasta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistosta sekä Kalevala-instituutista.

Hanke toteutettiin Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeena, joten pääosa rahoituksesta saatiin ulkoministeriöstä. Muutoin kuluista vastasi Juminkeko-säätiö. Hanke kesti vuodesta 2002 vuoden 2008 loppuun asti, jolloin Vietnamin eepos valmistui ja julkistettiin Hanoissa. Seitsenvuotisen hankkeen yhden toimintavuoden Juminkeko-säätiö kustansi yksinään. Vietnamilaisina yhteistyökumppaneina olivat Vietnamin kirjallisuudentutkimuslaitos sekä Vietnamin Kalevalan Ystävien Seura.

Eepoksen kuvitustyö alkoi vuoden 2004 aikana, kun taiteilija Dang Thu Huong sai Bui Viet Hoalta eepoksen rakenteen suunnittelutyönsä pohjaksi.

Bui Viet Hoan laatima Monin ja Manin lapset pohjautuu Vietnamin eri kansoilta kerättyihin pienoiseepoksiin, elävään kansanrunouteen ja muuhun perinneaineistoon. Vietnamin vähemmistökansojen pienoiseepoksia on kerätty 1930-luvulta lähtien jatkuvasti ja käännetty vietnamin kielelle. Tähän mennessä on julkaistu n. 100 eeposta. Ne ovat olleet tärkeää lähdeaineistoa Monin ja Manin lapsia tehtäessä. Erittäin arvokasta uutta materiaalia saatiin vuonna 2004 toteutetulla keräysmatkalla. Sen suorittivat Bui Viet Hoa ja Vo Xuan Que.

Eepos sisältää mytologisen osan, jossa kerrotaan maailman ja Vietnamille tärkeiden asioiden, kuten riisin ja puhvelin, synnystä. Eepoksen toinen osa on luonteeltaan sankarieepos, jossa seurataan myyttisten esivanhempien jälkeläisten seikkailuja ja sitä kuinka heidän joukostaan nousseet sankarit monien eri vaiheiden ja ihmesoittimen avulla kukistavat maata uhkaavan vihollisen ja perustavat yhtenäisen valtion.

Vietnamin eepos on toteutettu siten, että kaikki Vietnamin kansat voisivat löytää siitä jotain omaa. Tällä tavoin hankkeella on tahdottu koota yhteen Vietnamin kansojen suullista perinnettä, mutta samalla vahvistaa ja nostaa vähemmistökansojen arvostusta ja asemaa yhteiskunnassa. Eepoksen toivotaan vahvistavan kaikkien kansojen yhteistä kulttuurista identiteettiä. Kaunokirjallisena teoksena sitä voidaan kääntää muille kielille ja siten edistää Vietnamin tuntemusta ulkomailla. Eepos luo uutta näkökulmaa ja uusia menetelmiä Vietnamin eepostutkimukseen.

Ääninäytteitä vietnamilaisesta runolaulusta:
Hmong-kansan laulaja Song Y Co. Runolaulaja Ha Van Cong laulaa thai-kielellä. Muong-kansan edustaja runolaulaja Bui Van Lung laulaa ihmisen synnystä.

Vietnamin eepos -hanke osoittaa, miten maailman eri laidoilla sijaitsevien kansojen kulttuurielämällä voi olla yllättäviä yhtymäkohtia, joissa voidaan jonkin kulttuurin menneitä – jopa myyttisiä – kultahetkiä soveltaa toisten kulttuurien tämänhetkiseen tilanteeseen. Tässä tapauksessa täyttyivät ne historialliset edellytykset, että löytyi niitä osaajia, jotka saattoivat toimia siltoina näiden kulttuurien välillä ja yli aikakausien. Hankkeen toteutumisen jälkeen saavana osapuolena on myös suomalainen kulttuurielämä, johon Kalevalan kautta tapahtuvan yhteistyön seurauksena syntyneet tulokset heijastuvat. Parhaimmilaan se johtaa myös kiinnostuksen heräämiseen vuosituhansia vanhaa vietnamilaista kulttuuria – kulttuureja – kohtaan.

Manin ja Monin lapset ilmestyi Juminkeon ja vietnamilaisen Kaunokirjallisuus-kustantamon (Van Hoc) yhteisenä julkaisuna. Teosta levittää vietnamilainen Alphabooks (www.alphabooks.vn)


Juminkeko-säätiö luovutti Vietnamin kulttuuriministeriölle 700 kpl eeposta jaettavaksi Vietnamin kaikkiin maakunta- ja piirikuntakirjastoihin. Vietnamin opetusministeriölle luovutettiin 300 kpl teosta jaettavaksi koulujen kirjastoihin.